Categories
Vastgoedkozijnen

INSTALATIE VAN ALUMINIUM RAMEN

Alle vier de zijden van het frame moeten waar mogelijk als volgt worden vastgezet.

• Hoekprikbevestigingen moeten tussen 100 mm en 150 mm van de buitenhoek verwijderd zijn.

• Vanaf de hartlijn van een stijl of spiegel mag geen enkele bevestiging minder dan 100 mm verwijderd zijn.

• Tussenliggende bevestigingen mogen niet groter zijn dan 600 mm in het midden.

• Elke deurstijl moet minimaal 2 bevestigingen hebben.

• Voor ramen met een breedte van meer dan 1.800 mm moeten centrale kop- en onderdorpelbevestigingen worden voorzien.

Gekoppelde assemblages moeten als afzonderlijke eenheden op de locatie worden afgeleverd om schade te minimaliseren en het hanteren te vergemakkelijken. Zorg ervoor dat de koppelingsverbindingen gelijk blijven bij het opbouwen van componenten in de vereiste montage en zorg ervoor dat de frames zowel uitgelijnd als loodrecht zijn. Als u koppelingsverbindingen heeft die ook als dilatatievoegen dienen te worden gebruikt, moeten deze tijdens de montage afdichtingen hebben, zoals mastiek of flexibele polymeerpakkingen. Alleen vertrouwen op externe voegkit is niet voldoende. Gekoppelde assemblages moeten aan elkaar worden bevestigd volgens de instructies van de fabrikant. Als de koppeling structureel is, moeten de aanbevelingen van de systeemleverancier worden opgevolgd.

vastgoed kunststofkozijnen